Haarstukken

Voor elk haarprobleem is er een oplossing. HairOlicious heeft haarwerken en haarstukken van topkwaliteit, met een natuurlijk effect. De haarwerken geven het haar volume en desgewenst lengte. De stukken dragen de naam Top Secret. Dit zegt het al: de haarstukken en haarwerken zijn onzichtbaar met een ultiem natuurlijk resultaat.


HairOlicious levert standaard maten en modellen, maar ook volledig maatwerk. Door jarenlange ervaring, passie en inlevingsvermogen kunnen de adviseuses van HairOlicious perfect adviseren op het gebied van haarwerken en haarstukken en indien gewenst een haarwerk op maat maken. Haarstukken op voorraad zijn direct klaar voor afname, de maatwerk haarstukken hebben drie tot vijf maanden levertijd.

HairOlicious biedt pruiken, haarstukken en haaraanvullingen. Voor diverse haarziekten, huidaandoeningen of medische ingrepen waardoor er haarproblemen zijn ontstaan heeft HairOlicious een perfecte oplossing. In geval van ziekten of medische ingrepen worden de haarstukken en haarwerken van HairOlicious vergoed door de verzekering. HairOlicious is aangesloten bij ANKO en de Geschillencommissie. Een verwijsbrief van een arts is noodzakelijk. Meer informatie over verzekeringen, vergoeding en budget is te vinden op de pagina ‘Vergoedingen’.

De haarwerken kunnen in de salon gereinigd en gemodelleerd worden tegen een vergoeding van 25 euro. Tevens bieden onze adviseuses mogelijkheid, indien het haar na bijvoorbeeld een medische behandeling, weer terug groeit, tot modelleren van het haar.

Garantiebepaling

HairOlicious garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaken gedurende zes maanden na aflevering op fabricagefouten, en drie maanden op de pasvorm en het binnenwerk. Op lace-fronts en haaraanvullingen voor permanente bevestiging wordt drie maanden garantie gegeven op fabricagefouten. Wordt terecht een beroep op deze garantie gedaan, dan heeft HairOlicious de keuze om de zaak zo spoedig mogelijk te herstellen of te vervangen. De cliënt kan aan deze garantie geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen. HairOlicious is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door een allergische reactie bij de cliënt of derden ten gevolge van de door ons geleverde zaken, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid blijft in ieder geval beperkt door het vervangen van de geleverde zaak dan wel terugbetaling van hetgeen door cliënt betaald is, dit ter keuze aan de cliënt. Indien de gebruiks- en/of onderhoudsvoorschriften niet worden opgevolgd, of bij het gebruik van producten die niet door ons worden geadviseerd, vervalt iedere vorm van garantie. De levertijd voor confectiehaarwerken bedraagt maximaal 48 uur. Voor maatwerk is de levertijd ongeveer 12 weken. In sommige gevallen kunt u bij uw zorgverzekeraar in aanmerking komen voor een reservehaarwerk. Het gebruik van een reservehaarwerk verlengt de levensduur van uw pruik aanzienlijk, en kunt u altijd beschikken over een haarwerk. Het ruilen van een haarwerk is uit hygiënisch oogpunt niet mogelijk.

Klachtenprocedure: U heeft van ons een haarwerk geleverd gekregen. Ondanks het feit dat HairOlicious uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking heeft besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht. Hieronder leggen wij u uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking. U kunt uw klacht neerleggen bij HairOlicious. Uw klacht wordt schriftelijk vastgelegd op een klachtenformulier, waarvan u een kopie meekrijgt. Binnen een werkweek zal de procedure van de afhandeling aan u worden medegedeeld. Indien er naar aanleiding van de klacht een corrigerende/preventieve maatregel genomen wordt, zal dat aan u worden medegedeeld. ANKO-leden zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). Natuurlijk kunt u ten alle tijden contact opnemen met HairOlicious.